Archiwa miesięczne: Sierpień R


Po raz kolejny uczestniczyliśmy w imprezie organizowanej przez Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji, które regularnie prosi nas o wsparcie i pokaz. Tym razem jako MotoRat i Stowarzyszenie Śmiercioodporni nie tylko wsparliśmy przeprowadzenie Zabrzańskich Klasyków Nocą 6 (27 sierpnia 2016), ale i przygotowaliśmy specjalny pokaz! Zapraszamy do galerii i materiału wideo!   […]

Byliśmy na Zabrzańskich Klasykach Nocą!


ZARZĄD kadencja 2016-2018 Rafał Bryła prezes Zarządu Waldemar Grzondziel wiceprezes Marcin Feldmann wiceprezes Aleksandra Sobota sekretarz Aleksandra Kudła skarbnik KOMISJA REWIZYJNA kadencja 2016-2018 Paweł Franzke przewodniczący Krzysztof Zając sekretarz Tomasz Olech członek

WŁADZE
STOWARZYSZENIE ŚMIERCIOODPORNI stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000624744 ul. Goethego 32 41-800 Zabrze e-mail: kontakt@smiercioodporni.pl NIP: 6482778243 REGON: 364768012

KONTAKTStatut STOWARZYSZENIA ŚMIERCIOODPORNI Rozdział I Postanowienia ogólne §1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Śmiercioodporni i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem, Stowarzyszeniem Śmiercioodoporni oraz Śmiercioodporni. 2. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 3. Stowarzyszenie Śmiercioodporni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy […]

STATUT STOWARZYSZENIE ŚMIERCIOODPORNI


Śmiercioodporny nie oznacza nieśmiertelny. Śmiercioodporny oznacza świadomy. Stowarzyszenie Śmiercioodporni powstało z inicjatywy zapalonych motocyklistów, dla których jednoślady to nie tylko forma przemieszczania się, ale przede wszystkim pasja, sposób na życie i i realizacja marzeń. Nie jesteśmy jednak stereotypowymi użytkownikami motocykli, dla których najważniejszym celem jest prędkość, bez względu na okoliczności […]

MISJA STOWARZYSZENIA ŚMIERCIOODPORNI