Archiwum dnia: 2 sierpnia, 2016STOWARZYSZENIE ŚMIERCIOODPORNI stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000624744 ul. Goethego 32 41-800 Zabrze e-mail: kontakt@smiercioodporni.pl NIP: 6482778243 REGON: 364768012

KONTAKTStatut STOWARZYSZENIA ŚMIERCIOODPORNI Rozdział I Postanowienia ogólne §1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Śmiercioodporni i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem, Stowarzyszeniem Śmiercioodoporni oraz Śmiercioodporni. 2. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 3. Stowarzyszenie Śmiercioodporni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy […]

STATUT STOWARZYSZENIE ŚMIERCIOODPORNI


Śmiercioodporny nie oznacza nieśmiertelny. Śmiercioodporny oznacza świadomy. Stowarzyszenie Śmiercioodporni powstało z inicjatywy zapalonych motocyklistów, dla których jednoślady to nie tylko forma przemieszczania się, ale przede wszystkim pasja, sposób na życie i i realizacja marzeń. Nie jesteśmy jednak stereotypowymi użytkownikami motocykli, dla których najważniejszym celem jest prędkość, bez względu na okoliczności […]

MISJA STOWARZYSZENIA ŚMIERCIOODPORNI