Archiwa miesięczne: Marzec R


To były wyjątkowo burzliwe, ale również bardzo owocne obrady. Na czwartkowym (16 marca) Zebraniu Walnym członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni wyłoniono nowe władze, a także uchwalono zmianę w statucie. Prezesem Stowarzyszenia pozostał Rafał Bryła, a wiceprezesem – Waldemar Grzondziel. Zmiany nastąpiły natomiast na stanowiskach funkcyjnych: skarbnikiem wyłoniono Angelikę Masalską-Piątek, a sekretarzem dotychczasowego […]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni – nowe władze i zmiana ...


Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zgodnie z §12 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia Śmierciooodporni zarząd stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej ogłasza Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni. Zebranie odbędzie się 16 marca 2017 roku o godz. 18 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Goethego 32.  Przypominam, że udział w zebraniu jest obowiązkiem […]

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni