O STOWARZYSZENIU


Para motocyklistów wpadła na łuku ulicy 73. Pułku Piechoty w Katowicach w poślizg i i wypadła na pobocze. Urazy były wyjątkowo poważne. Kierowca miał otwarte złamanie nogi i poważny uraz dłoni. Pasażerka zalana krwią zaczęła nawoływać pomoc… po angielsku. Na szczęście była to tylko pozoracja wypadku, które nasze Stowarzyszenie Śmiercioodporni, […]

Pozoracja wypadku motocyklowego w Katowicach: zrobiliśmy wypadek, sprawdzaliśmy kierowców!


Zuza Buczak właśnie obroniła pracę licencjat na temat „Funkcje i cele stowarzyszeń na przykładzie stowarzyszeń na terenie gminy Zabrze”. Wśród nich opisywała Stowarzyszenie Śmiercioodporni, a także Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji czy bliski nam Teatr Off-Road! – Byli dla mnie inspiracją, bo pokazali jak wielkie znaczenie nasze działania mają dla Zabrza […]

Praca licencjacka o naszym Stowarzyszeniu!Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Śmiercioodporni i przedłużenia kadencji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej          Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni uchwala: Zmienić brzmienie 11 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Śmiercioodporni z: „Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w […]

Zebranie Walne Stowarzyszenia Śmiercioodporni – zmiana statutu
To były wyjątkowo burzliwe, ale również bardzo owocne obrady. Na piątkowym (8 marca) Zebraniu Walnym członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni wyłoniono nowe władze, a także uchwalono zmianę w statucie. Prezesem Stowarzyszenia pozostał Rafał Bryła, a wiceprezesem – Waldemar Grzondziel. Zmianom nie uległy także stanowiska funkcyjne: skarbnikiem pozostała Angelika Bryła, a sekretarzem – […]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni – zmiany we władzach


To były wyjątkowo burzliwe, ale również bardzo owocne obrady. Na czwartkowym (16 marca) Zebraniu Walnym członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni wyłoniono nowe władze, a także uchwalono zmianę w statucie. Prezesem Stowarzyszenia pozostał Rafał Bryła, a wiceprezesem – Waldemar Grzondziel. Zmiany nastąpiły natomiast na stanowiskach funkcyjnych: skarbnikiem wyłoniono Angelikę Masalską-Piątek, a sekretarzem dotychczasowego […]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni – nowe władze i zmiana ...