O STOWARZYSZENIUTo były wyjątkowo burzliwe, ale również bardzo owocne obrady. Na piątkowym (8 marca) Zebraniu Walnym członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni wyłoniono nowe władze, a także uchwalono zmianę w statucie. Prezesem Stowarzyszenia pozostał Rafał Bryła, a wiceprezesem – Waldemar Grzondziel. Zmianom nie uległy także stanowiska funkcyjne: skarbnikiem pozostała Angelika Bryła, a sekretarzem – […]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni – zmiany we władzachTo były wyjątkowo burzliwe, ale również bardzo owocne obrady. Na czwartkowym (16 marca) Zebraniu Walnym członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni wyłoniono nowe władze, a także uchwalono zmianę w statucie. Prezesem Stowarzyszenia pozostał Rafał Bryła, a wiceprezesem – Waldemar Grzondziel. Zmiany nastąpiły natomiast na stanowiskach funkcyjnych: skarbnikiem wyłoniono Angelikę Masalską-Piątek, a sekretarzem dotychczasowego […]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni – nowe władze i zmiana ...


Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zgodnie z §12 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia Śmierciooodporni zarząd stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej ogłasza Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni. Zebranie odbędzie się 16 marca 2017 roku o godz. 18 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Goethego 32.  Przypominam, że udział w zebraniu jest obowiązkiem […]

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia ŚmiercioodporniStatut STOWARZYSZENIA ŚMIERCIOODPORNI Rozdział I Postanowienia ogólne §1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Śmiercioodporni i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem, Stowarzyszeniem Śmiercioodoporni oraz Śmiercioodporni. 2. Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. 3. Stowarzyszenie Śmiercioodporni działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy […]

STATUT STOWARZYSZENIE ŚMIERCIOODPORNI


Śmiercioodporny nie oznacza nieśmiertelny. Śmiercioodporny oznacza świadomy. Stowarzyszenie Śmiercioodporni powstało z inicjatywy zapalonych motocyklistów, dla których jednoślady to nie tylko forma przemieszczania się, ale przede wszystkim pasja, sposób na życie i i realizacja marzeń. Nie jesteśmy jednak stereotypowymi użytkownikami motocykli, dla których najważniejszym celem jest prędkość, bez względu na okoliczności […]

MISJA STOWARZYSZENIA ŚMIERCIOODPORNI