Rajd Śmiercioodpornych 4: zapraszamy!


Fantastyczna atmosfera, cały dzień na motocyklu, niespełna 30 wyjątkowych zadań rozrzuconych po całym Zabrzu, rywalizacja z innymi motocyklistami, ale także z własnymi słabościami – to możemy Wam zagwarantować na czwartej edycji Rajdu Śmiercioodpornych organizowanego przez Stowarzyszenie Śmiercioodporni we współpracy ze Szkołą Jazdy i Ratownictwa Drogowego MotoRat oraz szeregiem partnerów. A wszystko już 3 października! Zaczynamy o godz. 14 na placu manewrowym MotoRat przy ul. Knurowskiej w Zabrzu! 

Na czym polega Rajd Śmiercioodpornych?

To impreza dla każdego fana jednośladów, bez względu na posiadany motocykl czy motorower, który chce dobrze się bawić i w ciekawy sposób spędzić sobotnie popołudnie. Zapisy rozpoczną się w dniu imprezy punktualnie o godz. 14. Każdy z uczestników otrzymuje zestaw startowy składający się z mapy, naklejki z numerem startowym oraz kartą odpowiedzi. Na mapie oznaczonych zostaje 27 punktów dwóch rodzajów – zadania (lepiej premiowane) oraz zagadki (za jeden punkt). Uczestnik wyznacza sam sobie trasę i decyduje o wyborze punktów. W określonym oknie rywalizacyjnym ma za zadanie odwiedzić jak najwięcej punktów, odgadnąć zagadki lub wziąć udział w zadaniach, a także dotrzeć na metę.

Cały przejazd odbywa się w normalnym ruchu miejskim, z poszanowaniem przepisów ruchu drogowego, a metę wyznaczyliśmy również na placu manewrowym MotoRat. Przy wjeździe każdy uczestnik będzie mógł podjąć decyzję o starcie w dodatkowym, premiowanym punkcie sprawnościowym z techniki jazdy, który odbędzie się właśnie na placu. Stawka będzie wysoka, bo można zdobyć nawet 10 punktów, które ostatecznie mogą zaważyć o rezultacie! 

A może dopisze szczęście?

W tym roku wprowadzamy kolejną nowość, czyli nasze rozwinięcie rajdu Poker Race! Na każdym z punktów zadaniowych uczestnicy otrzymają wylosowaną kartę do gry. W sumie mogą zdobyć ich aż pięć. Na mecie przekażą ją do wyznaczonego punktu, gdzie zostaną oznaczone numerem startowym. Posiadacz najlepszej “ręki” spośród dostarczonych zestawów otrzyma nagrodę specjalną! Jeśli jednak dojdzie do remisu (wszak jest to możliwe przy tylu kartach), nasz przedstawiciel przygotuje dogrywkę w Texas Hold’em! 

Na mecie również dostępny będzie grill, gdzie będzie można podgrzać sobie coś ciepłego w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie!  

Nie zastanawiajcie się i bawcie się z nami!

Startujemy 3 października o godz. 14 na placu manewrowym MotoRat w Zabrzu przy ul. Knurowskiej. Uczestnictwo jest całkowicie darmowe, a przygotowaliśmy dla Was naprawdę ciekawe nagrody. Dopuszczamy udział na każdym jednośladzie: motorowerach (skuterach), maksiskuterach, motocyklach wszystkich pojemności i typów!

Nie ważne na czym jeździsz – ważne, że jeździsz!

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Śmiercioodporni powstało w 2016. Od początku działa na rzecz kultury jazdy pojazdami mechanicznymi, zwłaszcza motocyklami; aktywizacji osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ofiar wypadków drogowych z udziałem motocykli; działalność na rzecz integracji reintegracji ofiar wypadków drogowych; pomocy ofiarom wypadków motocyklowych w powrocie do jazdy pojazdami mechanicznymi;  propagowania wprowadzania przepisów drogowych, które ułatwiają powrót ofiar wypadków drogowych do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zwłaszcza motocykli; krzewienia wiedzy na temat pierwszej pomocy i techniki jazdy pojazdami mechanicznymi; ochrony i promocji zdrowia, zwłaszcza w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i edukacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy z naciskiem na pomoc w przypadkach wypadków drogowych

MotoRat – Szkoła Jazdy i Ratownictwa Drogowego działa od 2011 roku. Nie jest jednak zwykłą szkołą nauki jazdy, która chce nauczać zdawać egzamin. Firma skupiona jest na tym, by uczyć bezpiecznie jeździć i potrafić odnaleźć się na każdej możliwej sytuacji na drodze. Wszystkie osoby związane z MotoRat są kierowcami i większości również motocyklistami. I mowa tu nie tylko o instruktorach, ale również osobach, które z nami współpracują i przez lata zdołały się zaprzyjaźnić. Czerpią radość z wolności, niezależności, rywalizacji, podróży i sportu. Ale łączą go z szacunkiem do motocykla.

PARTNERZY:

Eskulap to nasz wieloletni partner i wielki przyjaciel wszelkich imprez motoryzacyjnych. Na co dzień to jedna z najlepszych firm zajmujących się transportem medycznym i zabezpieczeniem medycznym imprez, ale to także wielcy fascynaci swojej pracy i miłośnicy szerzenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Vetmedica to kolejny nasz wieloletni partner, gabinet weterynaryjny z siedzibą przy ul. Sobieskiego. Co ciekawe, to nie tylko świetni fachowcy w dziedzinie leczenia zwierząt, ale także nasi przyjaciele chętni do promocji celów statutowych stowarzyszenia!

Grupa Dąbrowscy Sp. z o.o. to nasz tegoroczny sponsor koszulek. Na co dzień jednak grupa zajmuje się prowadzeniem autoryzowanych punktów dealerskich marek Renault, Nissan, Dacia i Isuzu Trucks. Salony zlokalizowane w Zabrzu i Bytomiu. Na rynku istnieje nieprzerwanie od 1990 roku.

ToMoje.pl to wykonawca naszych tegorocznych koszulek dla uczestników. Od dawna współpracowaliśmy z tą zaprzyjaźnioną, rudzką firmą, która specjalizuje  w produkcji nadruków na koszulkach i bluzach, ale także produkcją innych gadżetów reklamowych. 

REGULAMINY OGÓLNY:

 1. Uczestnicy Rajdu Śmiercioodporni mają całkowity zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających – pod groźbą wykluczenia z uczestnictwa oraz wszystkich sankcji, jakie nakłada na nich polskie prawo.
 2. Pojazdy uczestniczące w Rajdzie Śmiercioodporni muszą posiadać aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC. Zalecamy również posiadanie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Należy dostosować się do wszystkich poleceń wydawanych przez organizatorów: przedstawicieli Stowarzyszenia Śmiercioodporni i przedstawicieli podmiotów współuczestniczących w organizacji imprezy, a także policjantów i strażników miejskich.
 4. Wszystkich uczestników Rajdu Śmiercioodpornych obowiązuje wysoka kultura osobista zarówno na drodze, jak i na miejscu spotkania.
 5. Kategorycznie zabrania się wszelkich form niebezpiecznego zachowania na drodze i parkingach. Dotyczy to również „upalania” opon czy „strzelania z tłumików”.
 6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00.
 7. Każdy uczestnik Rajdu Śmiercioodporni zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów kodeksu ruchu drogowego przez cały czas trwania imprezy. Dotyczy to zarówno zachowania na miejscach parkowania, jak i uczestniczenia w ruchu drogowym.
 8. W sytuacji, która wykracza poza regulamin zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące w tym zakresie ustawy.
 9. Spory wynikłe z faktu organizacji Rajdu Śmiercioodpornych lub związane z jego organizacją uczestnicy zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości uzgodnienia kompromisu sprawy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia Śmiercioodporni.
 10. Uczestnictwo w Rajdzie Śmiercioodpornych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronie internetowej Stowarzyszenia Śmiercioodporni, MotoRat – Szkoły Jazdy i Ratownictwa Drogowego, profilach na portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych.
 11. Każdy z uczestników Rajdu Śmiercioodpornych jest zobowiązany to przestrzegania zaleceń COVID-19:
 • a) Obowiązuje limit 100 osób uczestniczących w przedsięwzięciu. Co oznacza możliwość uczestniczenia maksymalnie 40 załóg, bowiem pozostałe 20 osób to obsługa i zabezpieczenie imprezy.
 • b) Nalegamy na zastosowanie dystansu społecznego, czyli utrzymywania odpowiednich odległości.
 • c) Obligatoryjnie nakładamy obowiązek zasłaniania twarzy maskami, chustami czy kominami w trakcie całej imprezy.
 • d) Nalegamy do dezynfekcji dłoni. Odpowiednie środki udostępnimy.

 

ZASADY RAMOWE RAJDU ŚMIERCIOODPORNYCH 2020

 1. Uczestnictwo w Rajdzie Śmiercioodpornych jest dobrowolne. Dopuszczamy uczestnictwo w imprezie bez udziału w części rywalizacyjnej. Aktem nadrzędnym dla niniejszych zasad jest Regulamin Ogólny oraz przepisy prawa zawarte między innymi w Kodeksie Ruchu Drogowego, Kodeksie Cywilnym i Kodeksie Karnym.
 2. Liczba miejsc w części rywalizacyjnej jest ograniczona. Uczestnictwo w niej wymaga wcześniejszego zapisu w dniu imprezy, przed odprawą dla uczestników.
 3. Udział w Rajdzie Śmiercioodpornych możliwy jest każdym rodzajem motocykla lub motoroweru, który ma prawo poruszać się po drogach publicznych, bez względu na rok produkcji.
 4. Stowarzyszenie Śmiercioodpornych dostarcza uczestnikom części rywalizacyjnej zestaw startowy. Składa się on z: karty odpowiedzi, numeru identyfikacyjnego oraz mapy. 
 5. a) karta odpowiedzi – zwrotny dokument oznaczony numerem startowym zawodnika (drużyny) oraz imieniem i nazwiskiem zawodnika, na której zawierane są odpowiedzi na zadawane pytania;
 6. b) numer identyfikacyjny – naklejka, która musi zostać trwale zamocowana na kasku lub motocyklu, służąca identyfikacji pojazdu i uczestnika uczestniczących w Rajdzie Śmiercioodpornych;
 7. c) mapa – fragment mapy miasta Zabrze z zaznaczonymi punktami zadań składający się z części z całym planem oraz dwóch części szczegółowo opisujących wschodni oraz zachodni fragment miasta.
 8. Rozpoczęcie imprezy planowane jest o godz. 14.00. Odprawa uczestników części rywalizacyjnej planowane jest na godz. 14.45. Po zakończeniu odprawy o godz. 15.00 rozpoczyna się „okno rywalizacyjne” o długości 2 godzin (120 minut), w trakcie którego zawodnicy mają czas na odnalezienie i odwiedzenie jak największej liczby punktów. Przybycie na metę później niż po 120 minutach skutkuje przyznaniem 5 punktów karnych.  Przybycie później niż 150 minut od rozpoczęcia „okna rywalizacyjnego” skutkuje dyskwalifikacją.
 9. Na mapie zaznaczonych będzie 36 punktów podzielonych na dwie grupy.
  1. ZAGADKA – polega na odgadnięciu odpowiedzi wynikającego wprost z przedstawionego zadania; oceniana w skali 0-1 punktów;
  2. ZADANIE – polega na realizacji określonego zadania przygotowanego w danym punkcie, oceniana w skali 0-1-2-3-4-5 punkty
 10. Zwycięzcą Rajdu Śmiercioodpornych zostaje załoga, która otrzyma najwięcej punktów. W przypadku remisu wygrywa załoga, która uczestniczyła w Rajdzie Śmiercioodpornych mniej licznym zespołem. W przypadku remisu wygrywa zawodnik, który przyjechał słabszym motocyklem (zgodnie z zapisem w dowodzie rejestracyjnym). W przypadku identycznej mocy (zaokrąglonej do pięciu w górę), decyduje los: rzut monetą lub kością.
 11. Odbiór nagrody wymaga osobistej obecności choć jednego członka załogi. W przypadku nieobecności, zwycięzcami zostaje załoga z kolejnym najwyższym wynikiem punktowym. Rozstrzygnięcie planowane jest na godz. 18.00
 12. Dodatkowo organizatorzy organizują dodatkowy konkurs “POKER RACE” w trakcie Rajdu. 
  1. Na każdym z punkcie zadaniowych uczestnicy (rozumiani jako załoga) otrzymają jedną wylosowaną kartę do gry. 
  2. W przypadku wylosowania identycznej karty, jak już posiadana (wszak w obiegu Rajdu będzie pięć talii do kart), uczestnik zwraca kartę i losuje ponownie, aż do skutku. 
  3. Nie ma obowiązku zebrania pięciu kart, udział w grze biorą również zawodnicy, którzy zbiorą jedną, dwie, trzy lub cztery karty.
  4. Po powrocie na metę zawodnik przekazuje kartę do wyznaczonego punktu, w którym obsługa oznacza zestaw kart numerem startowym załogi.
  5. Posiadacz najlepszej “ręki” zgodnie z zasadami gry Poker wygrywa nagrodę specjalną.
  6. W przypadku remisu obowiązuje dodatkowa rozgrywka – rozdanie kart wedle uproszczonych zasad Texas Hold’em (dwie  karty na ręce, pięć wspólnych). 
 13. W przypadkach nieobjętych niniejszymi zasadami decydują organizatorzy: Stowarzyszenie Śmiercioodporni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.