stowarzysznie


Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że zgodnie z §12 pkt. 5 statutu Stowarzyszenia Śmierciooodporni zarząd stowarzyszenia na wniosek Komisji Rewizyjnej ogłasza Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni. Zebranie odbędzie się 16 marca 2017 roku o godz. 18 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Goethego 32.  Przypominam, że udział w zebraniu jest obowiązkiem […]

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni