WŁADZE


ZARZĄD
kadencja 2017-2019

smiercioodporni1806047
Rafał Bryła

prezes Zarządu

Waldemar Grzondziel
wiceprezes

Paweł Franzke
sekretarz

Angelika Masalska-Piątek
skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA
kadencja 2017-2019

Krzysztof Zając
przewodniczący

Tomasz Olech
sekretarz

Patrycjusz Widuch
członek

POPRZEDNIE WŁADZE:

ZARZĄD
kadencja 2016-2017

Rafał Bryła
prezes Zarządu

Waldemar Grzondziel
wiceprezes

Marcin Feldmann
wiceprezes

Aleksandra Sobota
sekretarz

Aleksandra Kudła
skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA
kadencja 2016-2018

Paweł Franzke
przewodniczący

Krzysztof Zając
sekretarz

Tomasz Olech
członek