Rajd „Śmiercioodpornych” 2017


 

Serdecznie zapraszamy na pierwszą taką imprezę w historii Śląska: Rajd „Śmiercioodpornych”!

Zabrze, plac Warszawski 1 maja 2017 roku, godz. 11.00

To odpowiedź naszego Stowarzyszenia na realne potrzeby wszystkich motocyklistów: jazdę na jednośladzie, dobrą zabawę i ciągłe doskonalenie umiejętności.

Chcemy pokazać Wam nową opcję na zabawę, poznanie ciekawych miejsc w Zabrzu i prawdziwe sprawdzenie swoich umiejętności. A będziemy testować cały ich szereg! 😉

O co chodzi?
Każdy z uczestników otrzymuje zestaw startowy składający się z mapy, naklejki z numerem startowym oraz kartą odpowiedzi. Na mapie oznaczonych zostaje trzydzieści pięć punktów dwóch rodzajów – zadania (lepiej premiowane) oraz zagadki (za jeden punkt). Uczestnik wyznacza sam sobie trasę i decyduje o wyborze punktów. W określonym oknie rywalizacyjnym ma za zadanie odwiedzić jak najwięcej punktów, odgadnąć zagadki lub wziąć udział w zadaniach, a także wrócić na metę.

Powrót na metę może opóźnić się o pół godziny, ale bez możliwości realizacji zadań. Spóźnienie karane jest jednak punktami karnymi.

Nie zastanawiajcie się i bawcie się z nami!

Startujemy 1 maja 2017 roku o godz. 11:00 z pl. Warszawskiego w Zabrzu! Uczestnictwo jest całkowicie darmowe, a przygotowaliśmy dla Was naprawdę ciekawe nagrody. Dopuszczamy udział na każdym jednośladzie: motorowerach (skuterach), maksiskuterach, motocyklach wszystkich pojemności i typów !

Nie ważne na czym jeżdzisz – ważne, że jeżdzisz!

Zapraszamy do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/776787165807463/

REGULAMINY OGÓLNY:
1. Uczestnicy Rajdu Śmiercioodporni mają całkowity zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających – pod groźbą wykluczenia z uczestnictwa oraz wszystkich sankcji, jakie nakłada na nich polskie prawo.
2. Pojazdy uczestniczące w Rajdzie Śmiercioodporni muszą posiadać aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC. Zalecamy również posiadanie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Należy dostosować się do wszystkich poleceń wydawanych przez organizatorów: przedstawicieli Stowarzyszenia Śmiercioodporni i przedstawicieli podmiotów współuczestniczących w organizacji imprezy, a także policjantów i strażników miejskich.
4. Wszystkich uczestników Rajdu Śmiercioodpornych obowiązuje wysoka kultura osobista zarówno na drodze, jak i na miejscu spotkania.
5. Kategorycznie zabrania się wszelkich form niebezpiecznego zachowania na drodze i parkingach. Dotyczy to również „upalania” opon czy „strzelania z tłumików”.
6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00.
7. Każdy uczestnik Rajdu Śmiercioodporni zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów kodeksu ruchu drogowego przez cały czas trwania imprezy. Dotyczy to zarówno zachowania na miejscach parkowania, jak i uczestniczenia w ruchu drogowym.
8. W sytuacji, która wykracza poza regulamin zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące w tym zakresie ustawy.
9. Spory wynikłe z faktu organizacji Rajdu Śmiercioodpornych lub związane z jego organizacją uczestnicy zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości uzgodnienia kompromisu sprawy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Stowarzyszenia Śmiercioodporni.
10. Uczestnictwo w Rajdzie Śmiercioodpornych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronie internetowej Stowarzyszenia Śmiercioodporni, MotoRat – Szkoły Jazdy i Ratownictwa Drogowego, profilach na portalach społecznościowych oraz materiałach promocyjnych.


ZASADY RAMOWE RAJDU ŚMIERCIOODPORNYCH 2017
1. Uczestnictwo w Rajdzie Śmiercioodpornych jest dobrowolne. Dopuszczamy uczestnictwo w imprezie bez udziału w części rywalizacyjnej. Aktem nadrzędnym dla niniejszych zasad jest Regulamin Ogólny oraz przepisy prawa zawarte między innymi w Kodeksie Ruchu Drogowego, Kodeksie Cywilnym i Kodeksie Karnym.
2. Liczba miejsc w części rywalizacyjnej jest ograniczona. Uczestnictwo w niej wymaga wcześniejszego zapisu w dniu imprezy, przed odprawą dla uczestników.
3. Udział w Rajdzie Śmiercioodpornych możliwy jest każdym rodzajem motocykla lub motoroweru, który ma prawo poruszać się po drogach publicznych, bez względu na rok produkcji.
4. Stowarzyszenie Śmiercioodpornych dostarcza uczestnikom części rywalizacyjnej zestaw startowy. Składa się on z: karty odpowiedzi, numeru identyfikacyjnego oraz mapy.
a. karta odpowiedzi – zwrotny dokument oznaczony numerem startowym zawodnika (drużyny) oraz imieniem i nazwiskiem zawodnika, na której zawierane są odpowiedzi na zadawane pytania;
b. numer identyfikacyjny – naklejka, która musi zostać trwale zamocowana na kasku lub motocyklu, służąca identyfikacji pojazdu i uczestnika uczestniczących w Rajdzie Śmiercioodpornych;
c. mapa – fragment mapy Zabrza z zaznaczonymi punktami zadań składający się z części z całym planem oraz dwóch części szczegółowo opisujących północy oraz południowy fragment miasta.
5. Rozpoczęcie imprezy planowane jest o godz. 11.00. Odprawa uczestników części rywalizacyjnej planowane jest na godz. 11.45. Po zakończeniu odprawy o godz. 12.00 rozpoczyna się „okno rywalizacyjne” o długości 2,5 godziny (150 minut), w trakcie którego zawodnicy mają czas na odnalezienie i odwiedzenie jak największej liczby punktów. Powrót na miejsce zbiórki po upływie „okna rywalizacyjnego” skutkuje przyznaniem trzech punktów karnych. Przybycie później niż 3 godziny (180 minut) od rozpoczęcia „okna rywalizacyjnego” skutkuje dyskwalifikacją.
6. Na mapie zaznaczonych będzie 37 punktów podzielonych na dwie grupy.
a. ZAGADKA – polega na odgadnięciu odpowiedzi wynikającego wprost z przedstawionego zadania; oceniana w skali 0-1 punktów;
b. ZADANIE – polega na realizacji określonego zadania przygotowanego w danym punkcie, oceniana w skali 0-1-2-3-4-5 punkty
7. Uczestnicy mogą starać się o uzyskanie punktów bonusowych.
a. BONUS ŚMIERCIOODPORNYCH – załogi startujące na motocyklach oznakowanych autoryzowanymi naklejkami Stowarzyszenia Śmiercioodporni uzyskują dodatkowy punkt notowany na karcie odpowiedzi;
b. BONUS ZABYTKU – zawodnik, który startuje na motocyklu wyprodukowanym w 1992 roku lub starszym otrzymuje punkt bonusowy notowany na karcie odpowiedzi.
8. Zwycięzcą Rajdu Śmiercioodpornych zostaje załoga, która otrzyma najwięcej punktów. W przypadku remisu wygrywa załoga, która uczestniczyła w Rajdzie Śmiercioodpornych mniej licznym zespołem. W przypadku remisu wygrywa zawodnik, który przyjechał słabszym motocyklem (zgodnie z zapisem w dowodzie rejestracyjnym). W przypadku identycznej mocy (zaokrąglonej do pięciu w górę), decyduje los: rzut monetą lub kością.
9. Odbiór nagrody wymaga osobistej obecności choć jednego członka załogi. W przypadku nieobecności, zwycięzcami zostaje załoga z kolejnym najwyższym wynikiem punktowym. Rozstrzygnięcie planowane jest na godz. 15.30.
10. W przypadkach nieobjętych niniejszymi zasadami decydują organizatorzy: Stowarzyszenie Śmiercioodporni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.