Industriada 2016: Wasze maszyny w rytmie maszyny!


MotoRat – Szkoła Jazdy i Ratownictwa Drogowego i Śmiercioodporniwłączają się w Industriadę!

Specjalnie na zaproszenie Szyb Maciej Restauracja, Bistro i Turystykapokażcie jak i Wasze maszyny działają w rytmie industriadowej maszyny!

Zapraszamy na spot „WASZE MASZYNY W RYTMIE MASZYNY”!

Widzimy się od 12 do 16 na terenie Szybu Maciej w Zabrzu przy ul. Srebrnej 6!  Dla pierwszych stu motocyklistów mamy vouchery, które uprawniają do poczęstunku przygotowanego przez kucharzy Bistro Maciej! A będzie to zimny napój oraz specjalność zakładu: ziemniaczana pieczonka!

Przy okazji będzie można za darmo zwiedzić ten wyjątkowo intrygujący obiekt na mapie Szlaku Zabytków Techniki!

SZYB MACIEJ
Szyb Maciej to zespół obiektów i urządzeń dawnej Kopalni Concordia, pierwszej prywatnej, zabrzańskiej kopalni węgla kamiennego, która wydobycie rozpoczęła w 1843r. To także nazwa wydrążonego do głębokości 198 m, na początku XX w. szybu, którego pierwotna nazwa brzmiała West Schacht. Szyb Maciej umożliwił znaczne rozszerzenie pola eksploatacji Kopalni Concordia w kierunku zachodnim od głównego szybu wydobywczego, położonego niegdyś w centrum dzisiejszego Zabrza.

Szyb z wieżą wyciągową i maszynownią oraz z zespołem budynków nadszybia, wagowni, kotłowni, rozdzielni, łaźni, odżelaziacza i innymi pełnił funkcje szybu wentylacyjnego, transportowego, odwadniającego oraz zjazdowo — wydobywczego. Wokół szybu powstał plac drzewny oraz zwałowisko skały płonnej. Ujmowana w szybie woda, pochodząca z triasowego poziomu wodonośnego, wykorzystywana była na potrzeby socjalne kopalni, a w okresie późniejszym także na potrzeby komunalne Zabrza.

W latach pięćdziesiątych XX w. Szyb Maciej należał do Kopalni Węgla Kamiennego „Ludwik-Concordia”, a od 1973r. do Kopalni Węgla Kamiennego „Pstrowski”. W roku 1992 po wyczerpaniu się złóż węgla Kopalnia „Pstrowski” podjęła decyzję o likwidacji całego rejonu Szybu Maciej na dole i na powierzchni. Powstałe dwa lata wcześniej Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. zaproponowało Kopalni odstąpienie od likwidacji Szybu, nowatorskie przekształcenie go w głębinowe ujęcie wody oraz wykup całego zespołu zabudowań. W grudniu 1993r. doszło do urzeczywistnienia projektu i uruchomione zostały pompy pierwszego w Polsce szybowego ujęcia wody pitnej. Wkrótce DEMEX przystąpił do prac remontowo-konserwatorskich mających na celu zabezpieczenie przed postępującym niszczeniem obiektów i urządzeń, dokonał wpisu do rejestru zabytków budynków i wyposażenia zespołu oraz opracował całościowy program rewitalizacji dawnego zakładu górniczego z przystosowaniem dla celów turystycznych, mając na uwadze ochronę i wykorzystanie utworzonego ujęcia wody.

W roku 2005 Szyb Maciej znalazł się na Szlaku Zabytków Techniki, a DEMEX rozpoczął intensywne prace ujęte w Programie Rewitalizacji. W roku 2011 w Konkursie Zabytek Zadbany, Generalnego Konserwatora Zabytków, DEMEX uzyskał Dyplom Laureata za wzorcową koncepcję zaadaptowania maszynowni Szybu Maciej na cele turystyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.