Zebranie Walne Stowarzyszenia Śmiercioodporni – zmiana statutu


Uchwała Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Śmiercioodporni

w sprawie

zmiany Statutu Stowarzyszenia Śmiercioodporni i przedłużenia kadencji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

         Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Śmiercioodporni uchwala:

 1. Zmienić brzmienie 11 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Śmiercioodporni z: „Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów”
  na:
  „Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów”.
 2.  Zmienić brzmienie 13 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia Śmiercioodporni z:
  “Członkowie Zarządu nie mogą być osobami karanymi prawomocnymi wyrokami sądu. W przypadku gdy do ogłoszenia prawomocnego wyroku dochodzi w trakcie kadencji skazanego członka Zarządu, jego mandat natychmiast wygasa. Pozostali członkowie Zarządu mogą dokooptować nowego członka zarządu, który będzie pełnił to stanowisko do czasu wyboru nowego składu Zarządu, jednak nie dłużej niż przez dwa lata od daty uprawomocnienia wyroku.”
  na:
  “Członkowie Zarządu nie mogą być osobami karanymi prawomocnymi wyrokami sądu. W przypadku gdy do ogłoszenia prawomocnego wyroku dochodzi w trakcie kadencji skazanego członka Zarządu, jego mandat natychmiast wygasa. Pozostali członkowie Zarządu mogą dokooptować nowego członka zarządu, który będzie pełnił to stanowisko do czasu wyboru nowego składu Zarządu, jednak nie dłużej niż przez pięć lat od daty uprawomocnienia wyroku.”
 3. Zmienić brzmienie 14 pkt. 3 Statutu Stowarzyszenia Śmiercioodporni z:
  “Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami karanymi prawomocnymi wyrokami sądu. W przypadku gdy do ogłoszenia prawomocnego wyroku dochodzi w trakcie kadencji skazanego członka Komisji Rewizyjnej, jego mandat natychmiast wygasa. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dokooptować nowego członka zarządu, który będzie pełnił to stanowisko do czasu wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej, jednak nie dłużej niż przez dwa lata od daty uprawomocnienia wyroku.”
  na:
  “Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami karanymi prawomocnymi wyrokami sądu. W przypadku gdy do ogłoszenia prawomocnego wyroku dochodzi w trakcie kadencji skazanego członka Komisji Rewizyjnej, jego mandat natychmiast wygasa. Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mogą dokooptować nowego członka zarządu, który będzie pełnił to stanowisko do czasu wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej, jednak nie dłużej niż przez pięć lat od daty uprawomocnienia wyroku.”
 4. Przedłużyć kadencję aktualnego Zarządu w składzie: Rafał Bryła – prezes, Paweł Franzke – sekretarz, Angelika Bryła – skarbnik do roku 2026, tj. na pięć lat od daty wyborów w 2021 roku.
 5. Przedłużyć kadencję aktualnej Komisji Rewizyjnej w składzie: Kazimierz Ladziński – przewodniczący, Dorota Bek i Anna Koloczek (członkinie) do roku 2026, tj. na pięć lat od daty wyborów w 2021 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.